Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2018

1319 851a
Reposted fromposzum poszum viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Reposted fromgarstki garstki viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

August 04 2017

3886 2efd 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viajstrbl jstrbl

July 26 2017

9857 d7b0 500

July 21 2017

5238 a15c
Reposted fromrainy rainy viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
3174 7cb7
Reposted fromoblivious oblivious viaucieknijmi ucieknijmi

July 05 2017

0284 12af 500
Reposted fromunco unco viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

June 11 2017

9841 3701 500
;)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoblivious oblivious

June 08 2017

June 01 2017

6651 0e90 500

May 23 2017

9981 86d3 500
I dare you
Reposted frompiehus piehus viachceblantao5rano chceblantao5rano

May 19 2017

4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne viajstrbl jstrbl

May 18 2017

7368 9224
Reposted frommisza misza viaoblivious oblivious

April 30 2017

1441 5429
Reposted fromsarazation sarazation viatbtf tbtf

April 11 2017

Chcę się z tobą kochać, mała. Jesteś ładna. Masz śliczne usta. Drobny, lekko zadarty nos. Pięknie smukłe ciało. Nie chude i wygłodzone. Smukłe, gładkie, białe. Chcę cię zaczarować. Kochać się z tobą tak, jakbym miał cię ochronić i wyleczyć. Wdmuchać ci do ust wieczność. Wiesz, to jest to coś w seksie, z czego zdaje sobie sprawę może jedna setna procenta osób - to jest tak, że chcę cię mieć, chcę, żebyś miała mnie i chcę, żebyśmy byli wspólnie święci - jakby ktoś zlitował nas w jeden stop. Coś, czego nigdy nie doświadczą układający rankingi faceciki, bezustannie buszujący w uczelniano-klubowych sklepach z laskami, układającymi takie same, tylko rzadziej obwieszczane światu listy przebojów. Ktoś, coś, ta potężna siła, która każe układać się cegłom w katedry i ludziom w korowody. Jedność. To o to chodzi. Całuję ją dalej. Zatracam się w tym. Etanol zawęża mi pole widzenia ta, że gdy otwieram oczy, to wszystko wygląda, jak obserwowane w małym okienku cyfrowego aparatu wejście duszy do nieba. Tyle pryska od niej złota, setki ścieżek trylionkaratowej kokainy.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę czyli wszystkie gry wideo są o miłości

April 06 2017

7593 0003 500
8773 754a 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Reposted fromshakeme shakeme viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl