Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2017

0441 bb6e 500

Crimson and clover, Xuebing DU

Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viatwice twice

April 02 2017

0082 d8b6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaacetylocoa acetylocoa

March 31 2017

3197 4056 500
Reposted fromthirdapril thirdapril viaoblivious oblivious
4399 6b83 500

practicalexperience:

Havana, Cuba, North America, 2015
by brentonsalo

Reposted fromtwice twice viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

March 26 2017

- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka vianietutejsza nietutejsza

March 20 2017

Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"
2110 fc02
Reposted fromrevalie revalie viaacetylocoa acetylocoa

March 19 2017

"Tak naprawdę chodzi o codzienność. O herbatę wypitą w spokoju rano. O wspólnie zjedzoną kolację. O to, kto wstawi pranie. O kupno soczystych, słodkich pomarańczy. O makaron z serem i brokułami. O własną hodowlę ziół na balkonie. Poranne przytulenie. Trzymanie się za dłonie. Nową, różową szminkę. Delikatne promienie słońca na skórze. Planowanie wakacyjnych podróży. Każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. Czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, by być w życiu najlepszym. Chodzi o to, by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami."
— Internetowe. Intymność
5896 6a8a 500
Reposted fromNajada Najada viaoblivious oblivious

March 18 2017

8289 f7fd 500
Reposted fromerial erial viachceblantao5rano chceblantao5rano

March 14 2017

3836 2fbd
Reposted frombeyooonce beyooonce
1375 dcbf 500

nitrqin:

IG - @matthew.shaww

Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viatwice twice
4419 4f08 500
Reposted fromerial erial viatwice twice
6179 d084

March 08 2017

Somebody once told me I was annoying, and it literally broke my heart. Because it felt like I was giving too much of myself to people who didn’t want it. It felt like I was forcing myself to be in a place where I wasn’t wanted. That was the starting point, and it never stopped. My heart just keeps on breaking. Because I still feel unwanted. I still feel like I’m not enough. I still feel like I’m annoying the hell out of everyone. And it still hurts the same way it did the first time - like I’d somehow rather die.
waferqueen
(via wnq-writers)
4565 1dd8 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl