Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"
2110 fc02
Reposted fromrevalie revalie viaacetylcoa acetylcoa

March 19 2017

"Tak naprawdę chodzi o codzienność. O herbatę wypitą w spokoju rano. O wspólnie zjedzoną kolację. O to, kto wstawi pranie. O kupno soczystych, słodkich pomarańczy. O makaron z serem i brokułami. O własną hodowlę ziół na balkonie. Poranne przytulenie. Trzymanie się za dłonie. Nową, różową szminkę. Delikatne promienie słońca na skórze. Planowanie wakacyjnych podróży. Każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. Czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, by być w życiu najlepszym. Chodzi o to, by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami."
— Internetowe. Intymność
5896 6a8a 500
Reposted fromNajada Najada viaoblivious oblivious

March 18 2017

8289 f7fd 500
Reposted fromerial erial viachceblantao5rano chceblantao5rano

March 14 2017

3836 2fbd
Reposted frombeyooonce beyooonce
1375 dcbf 500

nitrqin:

IG - @matthew.shaww

Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viatwice twice
4419 4f08 500
Reposted fromerial erial viatwice twice
6179 d084

March 08 2017

Somebody once told me I was annoying, and it literally broke my heart. Because it felt like I was giving too much of myself to people who didn’t want it. It felt like I was forcing myself to be in a place where I wasn’t wanted. That was the starting point, and it never stopped. My heart just keeps on breaking. Because I still feel unwanted. I still feel like I’m not enough. I still feel like I’m annoying the hell out of everyone. And it still hurts the same way it did the first time - like I’d somehow rather die.
waferqueen
(via wnq-writers)
4565 1dd8 500
Reposted frombrzask brzask viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

March 06 2017

2346 6983
Reposted fromunr-eal unr-eal viawrazliwa wrazliwa

March 05 2017

- Skąd wiesz, kiedy to już koniec?  - Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą.
— autor nieznany
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości...
— Autor nieznany
Reposted fromstercum stercum vianietutejsza nietutejsza

March 02 2017

On zakochał się od pierwszego spojrzenia. Wpadł po uszy. Po jej uszy, które darzył uczuciem szczególnym. Nie ukrywał tego, niczego nie kombinował. Po prostu przytrafiło mu się szczęście i nieszczęście jednocześnie - zakochał się w skomplikowanej dziewczynie.
— "Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromweightless weightless vianietutejsza nietutejsza

February 28 2017

Jestem zmeczony i wypalony, a to dopiero poczatek tygodnia, a to dopiero - w sumie - poczatek doroslosci
— Nie-halo
Reposted fromdespond despond viawrazliwa wrazliwa
7279 098a
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viatwice twice
Przez lata poznajesz tysiące osób, aż pewnego dnia spotykasz kogoś, kto zmienia Twoje życie. Na zawsze.
— z opisu filmu "Nad życie"
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viajstrbl jstrbl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl